Accommodatie

Aangezien onze Vlaamse Paarden in aantal steeds toenemen en onze vroegere accomodatie geen plaats meer kon bieden aan zowel de grote als de kleine Vlaamse Paarden hebben we in 2008 besloten een nieuwe stal te bouwen voor de paarden waar ieder zijn eigen nestje heeft.