Geschiedenis van het Vlaamse Paard

Het Vlaams Paard is een koudbloedras dat onder de categorie van de trekpaarden kan gerangschikt worden en zoals de naam het zelf zegt ligt de oorsprong van deze prachtdieren in onze contreien. Het Vlaams Paard was eeuwen terug dan ook hét ridderpaard bij uitstek en het was ook zeer gegeerd voor het trekken van zware lasten en voor het bewerken van de Vlaamse landbouwgrond. Maar…. Aan alle mooie liedjes komt een einde en zo kende ook het Vlaamse paard een achteruitgang op het einde van de 19de eeuw. Deze achteruitgang kwam er door de opkomst van het Brabants Trekpaard, dat immers afstamt uit het Vlaams Paard, wat resulteerde in een volledige verdwijning van het Vlaams Paard in onze streken vanaf het begin van de jaren 1900.

Maar…. De trots van onze voorouders was nog niet volledig verdwenen: de Amish-gemeenschap, een bevolkingsgroep uit de Verenigde Staten, wist de waarde en werkwilligheid van onze Vlaamse Paarden te waarderen en kochten dan ook massaal Vlaamse Paarden op en verscheepten die naar hun eigen land om er tot op de dag van vandaag het zware landbouwwerk te verrichten.

Daar werden de Vlaamse Paarden, die zij “Belgians” of “Belgian Draft Horses” noemen, in de zuivere bloedlijnen verder gefokt en ook het stamboek werd er zorgvuldig bijgehouden. De populatie van de “Belgians” kende een zodanige groei dat het stamboek ervan momenteel een van de grootste stamboekverenigingen van de VS is.

In 1993 echter, bijna een eeuw na de verdwijning van het Vlaams Paard, werd er opnieuw een Vlaamse hengst naar België overgevlogen: de VERLOREN ZOON was TERUG !!!

Nadien werden ook nog enkele merries overgebracht zodat het fokprogramma van start kon gaan en ook de stamboekvereniging, de VZW Het Vlaams Paard, werd opgericht. Na een strijd van meer dan 10 jaar is deze vzw opnieuw erkend door het Ministerie van Landbouw als Moederstamboek van het Vlaams Paard (juni 2005). Met enige fierheid kunnen wij u zeggen dat er momenteel op Europese bodem opnieuw een 150-tal raszuivere paarden aanwezig zijn.